top of page

כיוון מראות ברכב

כיצד לכוון את המראות בצורה נכונה?


בצורת כיוון זו תהיה קיימת חפיפה בין מראות הרכב ולא יהיה שטח מת.

ע"י כיוון מראות בצורה הבאה ניצור מעטפת בטיחות של 360° לנהג.


מראת צד ימין מכוונת אותו דבר כמו מראת צד שמאל. יש לשים לב שלא רואים את חלקו האחורי של הרכב בכלל. בצד הימני הרחוק מהנהג יש יותר נטייה לשטח מת בגלל זווית הישיבה של

הנהג. יש להקפיד על כיוון נכון במיוחד בצד זה.
מראת אמצע מכוונת למרכז החלון האחורי.

ייעודה של המראה האמצעית הוא לראות את השמשה האחורית בלבד.

הערה: ישנה נטייה להרכיב מראות פנוראמיות בתור מראות מרכזיות ברכב.

למה לא?

1. מעוותות מרחק

2. מכניסות אינפורמציה שהנהג לא צריך לראות - כל אינפורמציה אחרת מסיתה את הנהג מהקשב לכביש

3 . מתנפצות לרסיסים ואינן בעלות תקן בטיחות.מראת צד שמאל מכוונת כך שרואים את קצה הרכב בקושי. כל המראה מוטה החוצה מה שמבטיח שדה ראייה מרבי של הנהג.

(ניתן לראות בדוגמא את החלק האחורי של המשאית עוקפת. המשאית נראית גם בעין וגם במראה- חפיפה) ה-⅓ החיצוני של המראה פנוראמי כדי להגדיל את שדה הראייה.כיוון מראות לא נכון:

בכיוון מראות בצורה כזו מכניסים חלק מהרכב בתמונת המראות, הדבר מקטין את זווית הראייה ויוצר שטח מת. בצורת כיוון מראות כזו - נתקל בתופעת "שטחים מתים".


סעו בזהירות וודאו שהמראות שלכם מכוונות!
1,680 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page