top of page

הדרכת נהיגה מתקדמת בשטח

רוצים להיות נהגי שטח מיומנים ומקצועיים?

רכישת מיומנויות נהיגה מקצועיות הופכות את נהיגת השטח לבטוחה ומהנה יותר.

 

הסדנה מעניקה ידע מקיף במגוון נושאים הרלוונטיים לנהיגת שטח: קריאת שטח נכונה, עבודת צוות בנהיגת שטח (מכון קרקעי), מעבר מכשולים בצורה נכונה, ציוד והעמסת רכב בצורה נכונה, הכרת מימדי הרכב, הכרת ציוד חילוץ ואימון טכניקות חילוץ.

בתום ימי ההדרכה מקבל כל משתתף תעודה ומידעון עבור ההשתתפות.

*ניתן לרכוש ציוד חילוץ מותאם לנהיגת שטח דרך משרדי החברה.

*ניתן לבצע הדרכות המשך בנהיגת חולות ובנהיגת בוץ בהתאם לרמת המשתתף.

DSC_0116.JPG
DSC_0081.JPG

תרגול מעשי:

הרצאה תאורטית בנושאים הבאים:

 • קריאת שטח נכונה בעת נהיגת שטח

 • עליית וירידת מעלה, עבודת מכוון נכונה

 • שיפוע צד - כניסה ויציאה

 • הכרת זוית גישה, בטן ונטישה ברכב

 • הכרת אמצעי חילוץ בנהיגת שטח ושימוש נכון ובטוח בהם

 • סוגי הנעות ברכבי שטח

 • התאמת הילוך לתנאי הדרך

 • הילוכי כוח (HI/LOW)

 • הכרת מערכות עזר בתחום רכבי השטח - נעילה רוחבית, מהלכי מתלה ועוד

 • הכרה ושימוש נכון במערכות מתקדמות בנהיגה בשטח (E.S.P, T.C.S)

 • מרכז כובד - בחירת נתיב בשטח

 • העמסה נכונה של ציוד ברכב

 • קשירה ועיגון של ציוד ברכב

bottom of page