top of page

הדרכת נהיגת שטח

שטח1.jpg
שטח2.jpg

רוצים נהגי שטח מיומנים ומקצועיים בארגון?

רכישת מיומנויות נהיגה מקצועיות הופכות את נהיגת השטח לבטוחה ומהנה יותר, ומונעות סיכונים לנהגים ונזק לרכבים עקב תפעול רכב לא נכון בנהיגת שטח.

 

הסדנה מעניקה ידע מקיף במגוון נושאים הרלוונטיים לנהיגת שטח:

 • קריאת שטח נכונה במגוון סוגי שטחים והתאמת הנהיגה לסוג השטח

 • עבודת צוות בנהיגת שטח (מכון קרקעי) - למידת סימנים מוסכמים

 • מעבר מכשולים בצורה נכונה תוך שמירה על מרכב הרכב

 • שימוש במערכות הרכב - 4X4, LOW/HI, נעילות, TCS, מערכות עזר לנהיגת שטח נכונה

 • העמסת הרכב בצורה נכונה לשמירה על יציבות הרכב בשטח, הכרת אמצעי קשירה וריתום תקניים

 • הכרת ציוד חילוץ מתקדם, אימון טכניקות חילוץ במגוון סוגי שטחים

בתום ימי ההדרכה מקבל כל משתתף תעודה ומידעון עבור ההשתתפות.

 • ניתן לרכוש ציוד חילוץ מותאם לנהיגת שטח דרך משרדי החברה

 • ניתן לבצע הדרכות בכל אזורי הארץ

יחידת חילוץ 1.jpg
11.jpg

תרגול מעשי:

 • קריאת שטח נכונה בעת נהיגת שטח

 • עליית וירידת מעלה, עבודת מכוון נכונה 

 • שיפוע צד - כניסה ויציאה

 • הכרת זוית גישה, בטן ונטישה ברכב

 • הכרת אמצעי חילוץ בנהיגת שטח ושימוש נכון ובטוח בהם

הרצאה תאורטית בנושאים הבאים:

 • סוגי הנעות ברכבי שטח

 • התאמת הילוך לתנאי הדרך

 • הילוכי כוח (HI/LOW)

 • הכרת מערכות עזר בתחום רכבי השטח - נעילה רוחבית, מהלכי מתלה ועוד

 • הכרה ושימוש נכון במערכות מתקדמות בנהיגה בשטח (E.S.P, T.C.S)

 • מרכז כובד - בחירת נתיב בשטח

 • העמסה נכונה של ציוד ברכב

 • קשירה ועיגון של ציוד ברכב

bottom of page