top of page

הדרכת נהיגה מתקדמת במגרש

מגרש2.jpg
כביש3.jpg

רציתם פעם להכיר את יכולות הרכב ומגבלותיו?

רציתם לעשות טעות בנהיגה ולא להיות מעורבים בתאונה בגללה?

הדרכת נהיגה במגרש סטרילי היא מגרש הניסויים בעולם הנהיגה.

התרגולים נעשים תוך כדי הדרכה המקנה לנהג יכולת התנסות, למידה ואפשרות לעשות טעויות ולתקנן (בכביש אין לנו אפשרות לתקן טעויות...).

הקורס מביא את הנהג להתנסות בתפעול רכב נכון, הכרת ממדי הרכב, הכרת טכניקות בלימה נכונות, תרגול איבודי אחיזה ותיקונם, שמירה על יציבות הרכב (מרכז כובד), נהיגה במסלולי מכשולים משולבים, תרגול המחשת נהיגה תחת השפעת אלכוהול, ועייפות, סימולטור זמן תגובה ועוד. ​

בתום ימי ההדרכה מקבל כל משתתף תעודה ומידעון עבור ההשתתפות.

 • ניתן למתג את יום ההדרכה במיתוג חברה על ידי אמצעי פרסום בתוספת תשלום.

מגרש1.jpg
כביש1.jpg

התכנים המועברים בהדרכת מגרש:

 • ישיבה נכונה לשליטה ברכב ועבודת הגה נכונה

 • כיון מראות לביטול שטחים מתים

 • בדיקות רכב והכנה לנסיעה

 • מימדי הרכב -  הכרת שטחים מתים, חניות וציר אחורי חותך

 • בלימה - טכניקות בלימה נכונה, הכרת מרחקי בלימה במהירויות שונות

 • מרכז כובד - תרגול סלאלום לשמירה על מרכז כובד

 •  איבוד אחיזה ותיקונו - תיקון מצבי תת היגוי והיגוי יתר

 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול - סימולציית נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 • סימולטור נהיגה ורכב מתהפך

 • ג'ימקאנה - התנסות נהג במסלול מכשולים המשלב את כלל התכנים הנלמדים

bottom of page